Green convenience today
for a greener tomorrow

Tahdomme tehdä terveellisesti syömisestä helppoa. Samalla haluamme pitää huolta huomisesta. Tämä periaate kiteytyy jo nimeemme: Green food. Meille asia on hyvin yksinkertainen. Olemme kaikissa toimissamme riippuvaisia terveestä, hyvinvoivasta maapallosta, ja maapallon terveys taas on meidän varassamme. Päätöstemme täytyy tukea kestävää kehitystä – ei vain siksi, että säännöt ja odotukset pakottavat meidät siihen, vaan siksi, että tahdomme tehdä maailmasta paremman.

Se ei toki ole helppoa, ja johdonmukaiset toimintatavat ovat tarpeen. Toimintamme pohjana käytämme YK:n kansainvälisiä kestävän kehityksen tavoitteita. Niistä olemme valinneet kolme, joiden osalta vaikutusmahdollisuutemme ovat parhaat.

Ingen hunger

 

RUOKAMME

HYVÄÄ JA TERVEELLISTÄ RUOKAA KAIKILLE

Jotta maapallon kasvavan väestön ruokkiminen ja ilmastonmuutoksen pysäyttäminen on mahdollista, meidän täytyy vähentää lihankulutusta ja syödä enemmän kasviperäistä ruokaa.
Kaikkien elintarvikkeiden tulee tietysti olla turvallisia. Siksi sekä toimitusketjussamme että omassa jalostuksessamme noudatetaan tunnettuja standardeja, kuten GlobalG.A.P., BRC Food, ISO 22000 ja FSSC 22000. Kaiken ruoan tulee olla myös ravitsevaa. Tuotteemme kehitetään voimassa olevien ravitsemussuositusten pohjalta, ja vältämme tarpeettomia ja kyseenalaisia ainesosia, kuten transrasvoja. Ennen kaikkea meitä kuitenkin motivoi ruoan houkuttelevuus ja helppo saatavuus. Haluamme auttaa ihmisiä syömään ja elämään terveellisesti. Voimme parantaa ravitsevan ruoan saatavuutta myös maissa, joissa se kenties on kallista tai sitä on saatavilla huonosti.

PLANEETTAMME

 

PLANEETTAMME

HUOMIOIMME MAAPALLON SIETOKYVYN

Ruoanvalmistuksessa verotetaan luonnonvaroja – eikä ainoastaan viljelyssä, vaan myös jalostuksessa, kuljetuksessa, pakkaamisessa ja jätehuollossa. Kaikella on vaikutuksensa. Pitkän aikavälin tavoitteemme on tehdä Greenfoodin toiminnasta hiilidioksidineutraalia ja valmistaa ruokaa luonnon ehdoilla. Tehtävää on kuitenkin vielä paljon.

Pyrimme vähentämään hiilidioksidipäästöjämme lisäämällä uusiutuvan energian osuutta energiankulutuksestamme, suosimalla ympäristöystävällisiä kuljetuksia sekä vähentämällä pakkausmateriaalien käyttöä ja korvaamalla materiaaleja kestävämmillä vaihtoehdoilla. Haluamme myös vähentää hukkaan menevän ruoan määrää. Hävikki on nimittäin valtava ongelma koko alalla. Teemme sen vähentämiseksi kokonaisvaltaista työtä yhdessä toimittajien, kuljetusliikkeiden ja asiakkaiden kanssa. Keskitymme parannustoimissamme etenkin suunnitteluun, säilytykseen ja innovointiin.

Osa tuotteistamme tai niiden raaka-aineista kasvaa seuduilla, joilla on pulaa vedestä, joilla monimuotoisuus on heikkenemässä tai joilla metsiä hakataan. Emme kuitenkaan lopeta tällaisten tuotteiden myyntiä, vaan pyrimme osaltamme tekemään prosesseista kestäviä: rajoitamme esimerkiksi kemiallisten torjunta-aineiden ja antibioottien käyttöä, suosimme sertifioituja tuotteita, sekä nostamme tärkeitä asioita esiin paikallisilla ja kansainvälisillä foorumeilla.

Ihmisemme

 

IHMISEMME 

HYVIÄ JA VAKAITA TYÖPAIKKOJA

Toiminnassamme on mukana lukuisia ihmisiä. Greenfood-konserni työllistää noin 1 300 henkilöä 26 yrityksessä eri puolilla Eurooppaa. Uskomme, että ihmiset voivat hyvin, kun he saavat olla mukana päätöksenteossa ja vaikuttaa omaan työhönsä. Siksi olemme antaneet kullekin yritykselle paljon vastuuta – myös henkilöstöstä. Niinpä työolosuhteet voivat vaihdella paljonkin eri yritysten välillä. Niissä kaikissa on kuitenkin tiedossa, että ihmiset ovat yrityksen tärkein voimavara. Kaikilla yrityksillä onkin päämääränään tarjota työntekijöilleen hauska, turvallinen ja hyvinvoiva työpaikka, jossa ei syrjitä tai ahdistella ketään.

Toimittajillamme eri puolilla maailmaa on yhteen laskettuna vielä enemmän työntekijöitä. Monissa maissa elintarvikkeiden tuotannon parissa työskentelee köyhiä ihmisiä, ja työ varastoilla, jalostamoilla ja pelloilla voi olla raskasta ja fyysisesti vaativaa. Olemme iloisia siitä, että pystymme auttamaan heitä hyvän työpaikan ja vakituisten tulojen varmistamisessa. Tiedämme myös, että monet heistä elävät epävarmoissa olosuhteissa ja ovat riippuvaisia työnantajansa myötämielisyydestä. Siksi edellytämme, että toimittajamme noudattavat toimintaohjeitamme. Näin pyrimme ehkäisemään ihmisoikeusrikkomuksia ja takaamaan hyvät työehdot toimitusketjussamme. Kansainvälisen amfori BSCI -verkoston avulla pyrimme myös tunnistamaan riskitoimittajat ja toteuttamaan yhteiskunnallisia uudistuksia. Vuoteen 2020 mennessä useammalla kuin kahdella kolmesta toimittajastamme täytyy olla yhteiskunnallinen GRASP-sertifiointi (tai vastaava). Jos havaitsemme laiminlyöntejä, pyrimme ensin yhdessä toimittajan kanssa laatimaan toimintasuunnitelman asioiden korjaamiseksi. Mikäli toimittaja ei ole halukas tekemään parannuksia tai ne muusta syystä jäävät tekemättä, irtisanomme sopimuksen.

 

TAPAMME HARJOITTAA LIIKETOIMINTAA

 

OIKEUDENMUKAISUUS, AVOIMUUS JA LUOTETTAVUUS

Yrityksemme on sielultaan ja sydämeltään pohjoismainen. Tahdomme toimia oikeudenmukaisesti ja toivomme, että meitäkin kohdellaan oikeudenmukaisesti. Siksi pyrimme viestimään aina avoimesti ja vilpittömästi – oli kyse sitten markkinoinnista, toimitussopimuksista, asiakassuhteista tai yhteydenpidosta viranomaisiin. Haluamme, että kaikki tietävät, mitä meiltä voi odottaa. Jos jokin asia askarruttaa sinua, otathan siis yhteyttä meihin.

Emme kuitenkaan ole sinisilmäisiä. Työskentelemme myös sellaisissa maailmankolkissa, joissa olosuhteet voivat olla hankalat, joissa esiintyy eturistiriitoja, tai viranomaiset ovat turmeltuneita. Siksi meillä on käytössämme ilmiantojärjestelmä ja selkeät toimintaohjeet. Lisäksi sovellamme korruption vastaisia käytäntöjä, tarjoamme säännöllisesti yritysetiikan koulutusta ja teemme tarkastuksia toimittajien luona. Näin pyrimme minimoimaan vilpin mahdollisuudet.
 

Greenfood Supplier Code of Conduct (english only)

2020 Hållbarhetsrapport Svenska
2020 Sustainability report English