Uppförandekod
för leverantörer

Greenfoods uppförandekod omfattar alla leverantörer och affärspartners till alla företag inom Greenfood-gruppen. Koden bygger på internationellt erkända konventioner.

Greenfood Supplier Code of Conduct (english only)