Greenfood talar på FN:s årliga forum för företagande och mänskliga rättigheter

23 november 2020
Greenfoods hållbarhetschef Lisa Isakson talade förra veckan på FN:s årliga forum för företagande och mänskliga rättigheter. Forumet, som är världens största i sitt slag med över 2.000 deltagare, samlar representanter från regeringar, företag och civilsamhället för att diskutera företags ansvar för att främja mänskliga rättigheter.

Lisa talade om vikten av samarbete och arbetet med att skydda människorättsförsvarare. FN var speciellt intresserade av ett fall som rörde MR- och miljöförsvararen Jorge Acosta som riskerade åtal för att ha skapat ”ekonomisk panik” i Ecuador. Detta efter att ha rapporterat om dåliga arbetsvillkor för arbetare i banansektorn och om produktionens negativa påverkan på miljön.

Greenfood agerade tillsammans Swedwatch och ett flertal andra företag i syfte att säkerställa att Jorge Acosta fick en rättvis rättegång och behandling. Efter att företagen agerat lades åtalet ner.

Läs mer på: the 9th Annual Forum on Business and Human Rights